مقايسه کالاها
 
مقایسه
نام کالا  
 
بازیکنان تحت پوشش داخلی
 


محمد اصلمند
 مدل چوب: دونیک پرسون کربوتک
رویه فورهند: دونیک بلوفایر بیگ اسلم قرمز
رویه بک هند: دونیک آکودا S2 مشکی

 

_________________________آرمان حاجی ئی

 مقام های به دست آمده:
سومی دسته برتر جوانان 92
نایب قهرمانی دسته برتر جوانان 92
قهرمانی انتخابی تیم ملی جوانان 92
نایب قهرمانی دسته برتر جوانان 91
قهرمانی دسته دو بزرگسالان 92
قهرمانی انتخابی تیم ملی نوجوانان 91
قهرمانی دسته برتر نوجوانان 90
نایب قهرمانی دسته برتر نوجوانان 90


مدل چوب: دونیک اچاروف ارجینال

رویه فورهند: دونیک بلو فایر JP01 قرمز
رویه بک هند: دونیک کوپا X1 پلاتین توربو مشکی

 

_________________________متین حیدری
 مقام های به دست آمده:
قهرمان کشور در رده نونهالان 1388-1389
قهرمان کشور در رده نوجوانان 1391-1392
نایب قهرمان کشور در سال 1392
قهرمان مسابقات بین المللی سلیمانیه 1391
عضو تیم ملی نوجوانان در سالهای 1390-1391-1392


مدل چوب: دونیک اچاروف کربو اسپید
رویه فورهند:
دونیک آکودا S2 قرمز
رویه بک هند:
دونیک بلو فایر JP01 توربو مشکی
 

_________________________
رادین خیام
 مقام های به دست آمده:
کسب مقام اول قهرمانی کشور خردسالان سال 1391 (انفرادی-دوبل-تیمی)
کسب مقام دوم انفرادی قهرمانی کشور خردسالان سال 1390 در کرمان
کسب مقام سوم دوبل و تیمی قهرمانی کشور سال 1390 خردسالان کشور
کسب مقام اول لیگ برتر نونهالان و نوجوانان کشور به همراه تیم نفت و گاز گچساران در سال 1392
کسب مقام دوم لیگ برتر نونهالان و نوجوانان کشور به همراه تیم نفت و گاز گچساران در سال 1391
کسب مقام اول تیمی آموزشگاه های کشور در سال 1392 در نیشابور در مقطع ابتدایی
کسب مقام قهرمانی نوجوانان تهران  در سال 1392
کسب مقام اول انفرادی آموزشگاه های تهران  در سال 1392  در مقطع ابتدایی
کسب مقام دوم انفرادی آموزشگاه های تهران در سال  1391  در مقطع ابتدایی
کسب مقام اول انفرادی آموزشگاه های تهران در سال 1390  در مقطع ابتدایی
کسب مقام دوم انفرادی آموزشگاه های تهران در سال 1389 در مقطع ابتدایی
کسب مقام سوم انفرادی آموزشگاه های تهران  در سال 1388 در مقطع ابتدایی


مدل چوب: دونیک لیپینگ کیتکس
رویه فورهند: دونیک بلوفایر M1 توربو قرمز
رویه بک هند: دونیک بلوفایر M1 توربو مشکی

 

_________________________سید محمد امین صمدی

 


 

مقام های به دست آمده:
کسب مقام اول مسابقات نونهالان کشوری در سال 1395
کسب مقام اول مسابقات نونهالان کشوری در بخش انفرادی در سال 1395
کسب مقام اول مسابقات جام دونیک در سال 1395
کسب مقام اول مسابقات آموزشگاه های کشوری در مقطع ابتدایی در بخش تیمی در سال 1395
کسب مقام اول مسابقات آموزشگاه های کشوری در مقطع ابتدایی در بخش دوبل در سال
1395

کسب مقام سوم مسابقات آموزشگاه های کشوری در مقطع ابتدایی در بخش انفرادی در سال
1395
کسب مقام سوم مسابقات جام فجر نوجوانان در بخش تیمی در سال 1395
کسب مقام اول مسابقات دسته برتر خردسالان در سال 1394

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کشور خردسالان در سال 1394
کسب مقام اول لیگ برتر نونهالان و نوجوانان کشور به همراه تیم نفت و گاز گچساران در سال 1394

کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کشور خردسالان و نونهالان در بخش تیمی در سال 1394
کسب مقام سوم جام دونیک سال 1394 در قزوین
کسب مقام اول مسابقات قهرمانی کشور خردسالان و نونهالان در بخش تیمی در سال 1393
کسب مقام دوم مسابقات آموزشگاه های کشوری در مقطع ابتدایی در بخش تیمی در سال
1393

کسب مقام دوم لیگ برتر خردسالان کشوری در سال 1393

مدل چوب: دونیک لی پینگ کیتکس
رویه فورهند: دونیک بلو فایر JP01 توربو قرمز
رویه بک هند: دونیک بلو فایر JP01 توربو مشکی

 

_________________________


فاطمه جمالی فر

 مقام های به دست آمده:
کسب مقام دوم بزرگسالان ایران
کسب مقام اول جوانان کشور
کسب مقام اول جوانان دهه فجر
کسب مقام اول نوجوانان کشور
عضو تیم ملی بزرگسالان آسیایی تایلند
نفر اول جوانان بین  المللی عراق
کسب مقام دوم پروتور قطر
حضور در 7 دوره مسابقات آسیایی
حضور در مسابقات المپیک جوانان (چین)
کسب مقام سوم بزرگسالان کشور

مدل چوب: دونیک لیپینگ کیتکس
رویه فورهند: دونیک بلو فایر JP01 قرمز
رویه بک هند: دونیک آکودا بلو P1 مشکی

 

_________________________


شیما صفاییمقام های به دست آمده:
کسب مقام دوم انفرادی در مسابقات کاپ فجر در قزوین در سال 1395
کسب مقام سوم تیمی در مسابقات کاپ فجر در قزوین در سال 1395
کسب مقام سوم انفرادی در مسابقات قهرمان کشور جوانان در خرم آباد در سال 1395
کسب مقام سوم دوبل در مسابقات قهرمان کشور جوانان در خرم آباد در سال 1395
کسب مقام دوم انفرادی در مسابقات قهرمان کشور نوجوانان در شیراز در سال 1395
کسب مقام دوم تیمی در مسابقات قهرمان کشور نوجوانان در شیراز در سال 1395
کسب مقام
اول انفرادی در مسابقات دانش آموزی در قم در سال 1395
کسب مقام اول دوبل در مسابقات دانش آموزی در قم در سال 1395
کسب مقام اول در مسابقات اوپن نوجوانان در اصفهان در سال 1395
کسب مقام اول انفرادی در مسابقات دانش آموزی در شیراز در سال 1394
کسب مقام سوم دوبل در مسابقات دانش آموزی در شیراز در سال 1394
کسب مقام اول انفرادی در مسابقات قهرمانی کشور نونهالان در کرمانشاه در سال 1394
بازیکن مقام اول در مسابقات طرح Hopes در تهران در سال 1393
کسب مقام سوم دوبل کاپ فجر در قزوین در سال 1393


مدل چوب: دونیک پرسون چامپیون
رویه فورهند: دونیک آکودا S1 توربو قرمز
رویه بک هند: دونیک آکودا S1 توربو مشکی

 

_________________________


کیمیا رستمیمقام های به دست آمده:
بازیکن منتخب ایران جهت اعزام به کمپ اسلوونی
کسب مقام اول نونهالان کشور
کسب مقام دوم تیمی کاپ فجر به همراه تیم هند
کسب مقام اول نونهالان تهران
کسب مقام سوم لیگ کشوری به همراه تیم قم
کسب مقام اول مسابقات بسیج
کسب مقام سوم لیگ بزرگسالان به همراه تیم پاکنژاد کشوری
کسب مقام سوم نوجوانان و جوانان تهران
کسب مقام چهارم امید تهران
کسب مقام اول نونهالان کشور
کسب مقام اول تیمی دانش آموزی کشور
کسب مقام اول دوبل دانش آموزی کشور
کسب مقام دوم انفرادی دانش آموزی کشور
چند دوره قهرمانی استان تهران(آموزشگاهی)


مدل چوب: دونیک لیپینگ کیتکس
رویه فورهند: دونیک بلو فایر JP01 مشکی
رویه بک هند: دونیک بلو فایر JP01 قرمز

 

_________________________


فاطمه مختار رضایی

 مقام های به دست آمده:
کسب مقام دوم مسابقات انفرادی مازندران در سال 1394
کسب مقام اول مسابقات آموزشگاهی تیمی مازندران در سال 1393
کسب مقام سوم مسابقات انتخابی هند در سال 1393
کسب مقام سوم مسابقات انفرادی کاپ فجر قزوین در سال 1393
کسب مقام چهارم مسابقات انفرادی گرگان در سال 1393
کسب مقام اول مسابقات آموزشگاهی تیمی مازندران در سال 1392
کسب مقام دوم مسابقات انفرادی کاپ فجر تهران در سال 1392
کسب مقام سوم مسابقات دوبل کاپ فجر تهران در سال 1392
کسب مقام سوم مسابقات انفرادی اصفهان در سال 1392
کسب مقام دوم مسابقات تیمی کاپ فجر تهران در سال 1392
کسب مقام سوم مسابقات انفرادی اراک در سال 1391

کسب مقام اول مسابقات آموزشگاهی تیمی ساری و آمل در سال 1391
کسب مقام دوم مسابقات انفرادی کرمانشاه در سال 1390
کسب مقام سوم مسابقات انفرادی قزوین در سال 1390
کسب مقام سوم مسابقات انفرادی گرگان در سال 1390
کسب مقام سوم مسابقات انفرادی اصفهان در سال 1389
کسب مقام سوم مسابقات آموزشگاهی تیمی همدان در سال 1389
کسب مقام دوم مسابقات انفرادی گرگان در سال 1389
کسب مقام اول مسابقات تیمی عراق در سال 1389

مدل چوب: دونیک اپوکس کربوتک
رویه فورهند: دونیک بلو فایر JP01 توربو قرمز
رویه بک هند: دونیک بلو فایر JP01 توربو مشکی

 

_________________________مهدی معدن کن
 مدل چوب: دونیک لی پینگ کیتکس
رویه فورهند: دونیک آکودا بلو P1 قرمز
رویه بک هند: دونیک آکودا بلو P1 مشکی

 

_________________________امید بشیری
 مدل چوب: دونیک کِرِست OFF
رویه فورهند: دونیک آکودا بلو P1 قرمز
رویه بک هند: دونیک آکودا بلو P1 مشکی

 

_________________________مرتضی رضایی
 مدل چوب: دونیک اچاروف ارجینال
رویه فورهند: دونیک بلوفایر M1 توربو قرمز
رویه بک هند: دونیک بلوفایر M1 توربو مشکی

 

 

_________________________علیرضا ملارجبی
 مدل چوب: دونیک لیپینگ کیتکس
رویه فورهند: دونیک بلوفایر JP01 قرمز
رویه بک هند: دونیک بلوفایر JP01 مشکی

 

_________________________مهرشاد پوده
 مدل چوب: دونیک لیپینگ کیتکس
رویه فورهند: دونیک آکودا بلو P1 قرمز
رویه بک هند: دونیک بلوفایر JP01 توربو مشکی

 

_________________________نیما قریب
 مدل چوب: دونیک اچاروف کربو اسپید
رویه فورهند: دونیک آکودا بلو P2 قرمز
رویه بک هند: دونیک آکودا بلو P2 مشکی


 


 
 
سبد خريد
 
سبد خرید
نام کالا تعداد کالا  
قيمت کل : 0 ريال
 
تفاوت ما
 
 
نماد اعتماد الکترونیک 2ستاره
 
 
آمار
 
8195517
کل بازديدها :
805046
بازديدهاي امسال :
5804
بازديدهاي اين ماه :
684
بازديدهاي امروز :
13
کاربران آنلاين :
7443
اعضاي سايت :
0
اعضاي جديد :